O projekcie

O projekcie

W dzisiejszym świecie, kiedy granice są otwarte, istnieje silna potrzeba skupienia się na dialogu międzykulturowym między ludźmi, którzy pracują razem. W związku z napływem do Europy migrantów z różnych kręgów kulturowych, osoby przybywające do Europy będą zatrudniane w różnego rodzaju firmach/organizacjach krajów przyjmujących. Może to powodować wiele nieporozumień między pracownikami wynikających z braku kompetencji kulturowych i braku umiejętności radzenia sobie z ryzykiem kulturowym w organizacji. Dotyczy to zarówno pracowników jak i pracodawców.
Rozwijanie kompetencji kulturowych daje możliwość zrozumienia, odpowiedniego komunikowania się i efektywnego współdziałania i pracy z ludźmi pochodzących z różnych kultur.

CELE PROJEKTU: CULT_Risk ma za zadanie zidentyfikować ryzyka kulturowe w organizacji, zachowania, które mogą te ryzyka powodować oraz opracować metody radzenia sobie z ryzykiem kulturowym, aby organizacja działała jak najbardziej efektywnie. Ponadto celem projektu jest zaprojektowanie szkoleń on-line, zarówno dla pracowników szczebla kierowniczego, jak i niższego, pracujących w organizacjach wielokulturowych. Celem szkolenia będzie wykształcenie grupy docelowej pod kątem zarządzania ryzykiem kulturowym występującym w organizacjach oraz wypracowanie zachowań minimalizujących ryzyko wykluczenia społecznego w miejscu pracy.

GRUPA DOCELOWA:

  • Pracownicy organizacji wielokulturowych (kadra kierownicza i pracownicy niższego szczebla)
  • Trenerzy osób dorosłych
  • Politycy, władze publiczne oraz osoby prywatne zainteresowane tematyką projektu
  • Osoby oraz organizacje zainteresowane celem projektu, chętne do rozpowszechnienia jego wyników i wsparcia zrównoważonego rozwoju.