Partnerzy

Współpraca

Stowarzyszenie PRO HUMANUM

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM jest niezależną i apolityczną organizacją, która od ponad 15 lat podejmuje działania systemowe na rzecz przestrzegania praw człowieka i rozwoju demokracji w Polsce. Stowarzyszenie realizuje liczne projekty o charakterze edukacyjnym, świadomościowym, poradniczym i pomocowym w obszarze promowania równego traktowania, zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wsparcia wielokulturowego i wieloetnicznego charakteru polskiego społeczeństwa. Do największych, realizowanych aktualnie projektów należą prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie oraz Biura Porad Obywatelskich. W realizacji swojej misji PRO HUMANUM współpracowało z wieloma podmiotami, wśród nich m.in. z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Uniwersytetem Warszawskim. Więcej na: prohumanum.org