Rezultaty

REZULTATY

Główny wynik uzyskany w projekcie CULT_Risk jest ściśle powiązany z następującymi rezultatami:

  • O1 – Analiza porównawcza zagrożeń występujących w organizacjach wielokulturowych.
  • O2 – Analiza porównawcza kompetencji potrzebnych pracownikom w organizacjach wielokulturowych – Mapa Kompetencji.
  • O3 – Treści szkoleniowe ukierunkowana na nabycie kompetencji umożliwiających eliminację lub minimalizację ryzyka w środowisku        wielokulturowym.
  • O4 – Podręcznik metodyczny i plan szkoleń dla edukatorów osób dorosłych.
  • O5 – Platforma on-line CULT_Risk

 

POBIERZ: