Elementor #273

RYZYKO KULTUROWE W ORGANIZACJI W ERZE GLOBALIZACJI
KOMPETENCJE A RZECZYWISTOŚĆ

DLACZEGO CULT_Risk

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem i spotykasz się z problemem różnorodności kulturowej w swoim środowisku zawodowym lub po prostu jesteś osobą zainteresowaną tym tematem, projekt CULT_Risk jest dla Ciebie.

Projekt CULT_Risk przyczynia się do zwiększenia współpracy między edukacją osób dorosłych a rynkiem pracy.

Pobierz ulotkę projektu

 

Pobierz quiz
wielokulturowy

Strona 1 i 2

Strona 1


 Strona 2

INFORMACJE O PROJEKCIE

NUMER: 2018-1-PL01-KA204-051056
CZAS TRWANIA: 33 miesiące
FINANSOWANIE: Program Erasmus+
AKCJA 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych
KONTAKT Project Coordinator: ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl