Projekta apraksts

Projekta apraksts

SATURS: Projekta CULT_Risk ideja saistās ar faktu, ka šobrīd Eiropā ir aktīvs migrācijas laiks. Cilvēki no Vidējiem Austrumiem un Āfrikas dodas uz Eiropa labākas un vieglākas dzīves meklējumos. Tas ir iemesls kādēļ vēlāk tiks nodarbināti “nacionālās kompānijās”. Tas varbūt arī iemesls dažādām nesaskaņām darba vietās, jo katrai kultūrai var būt savs skatījums par kādu jautājumu.

PROJEKTA MĒRĶI: projekta mērķis ir noteikt kultūras riskus organizācijā, noteikt uzvedību, kas rada šos riskus, un izstrādāt metodes, kā tikt galā ar kultūras riskiem, lai organizācija darbotos pēc iespējas efektīvāk.
Turklāt projekta mērķis ir izstrādāt tiešsaistes apmācību gan vadības, gan zemāka līmeņa darbiniekiem, kas strādā daudzkultūru organizācijās. Kursa mērķis ir izglītot mērķa grupu, kā tikt galā ar kultūras problēmām, kas rodas organizācijās, un kā uzvesties, lai persona netiktu sociāli atstumta darba vietā.


PROJEKTA MĒRĶA GRUPAS:

  • multinacionālo kompāniju vadošo un zemāka līmeņa darbinieki;
  • personas, kuras ir ieinteresētas projekta rezultātu izmantošanā;
  • indivīdi un organizācijas, kas spēj izplatīt projektu un atbalstīt ilgtspēju;
  • politikas veidotāji, valsts iestādes un ieinteresētās personas, kas ir ieinteresētas CULT_Risk projekta tēmās.