Rezultāti

Rezultāti

Galvenais CULT_Risk projektā iegūtais rezultāts ir cieši saistīts ar projekta aktivitāšu rezultātiem:

  • salīdzinošā izpētes analīze par riskiem, kas rodas daudzkultūru organizācijās (O1)
  • daudzkultūru organizāciju personālam nepieciešamo kompetenču salīdzinoša analīze; Kompetences kartes (O2) izstrāde;
  • mācību satura pilnveidošana, lai apgūtu prasmes, kas ļauj novērst vai līdz minimumam samazināt riskus daudzkultūru vidē (O3);
  • rokasgrāmata un mācību kursu plāns pieaugušo izglītotājiem (O4)
  • Cult_risk tiešsaistes platforma (O5)
 
 

LEJUPIELĀDE::