JAUNUMI

Reizinātāju notikumi

 

2021. gada 10.jūnijā biedrība “Patvērums “Drošā māja”” rīkoja publicitātes pasākumu par projekta “Cultural Risk in the Organisation in the Globalisation Era – Competences vs. Reality (CULT_Risk) (līguma No.: 2018-1-PL01-KA204-051056) rezultātiem. Dažādu jomu speciālisti tika iepazīstināti ar dažādo kultūru ietekmi darba vidē, kā arī perspektīvām, kādi varētu būt multinacionālas darba vides ieguvumi un izaicinājumi. 

2020. gada 23. septembrī projekta ietvaros tika informēti vārāk kā 25 dažādu jomu un iestāžu speciālisti par projektā izstrādātajiem mācību materiāliem, kas saistās ar dažādu kultūru riskiem straptautiskās kompānijās.

Projekta partneru trešā sanāksme

 

Projekta partneru kārtējā darba sanāksme notika 2019. gada 24. -25. septembrī Itālijā. Sanāksmi organizēja itāļu partneris – Training 2000, kurš laipni uzņēma projekta dalībniekus. Sanāksmes laikā tika pilnveidota kompetenču karte, kas ir projekta otrās aktivitātes (O2) plānotais rezultāts. Tāpat tika diskutēts par   mācību saturu (O3) un onlines platformas izveidi (O5). Training2000 arī prezentēja mācību rokasgrāmatu un mācību plānu (O4). Vienlaikus partneri diskutēja par nākamajiem soļiem projekta īstenošanas gaitā, par mācību materiālu tulkošanu nacionālajās valodās, un vienojās par nākamo sanāksmes norises laiku, nākamā projekta partneru tikšanās notiks 2020. gada marta/aprīļa mēnesī Koventrijā (Lielbritānija).

Projekta otrā sanāksme


2019. gada 26. -27. martā Rīgā notika projekta “CULT_Risk” sanāksme, kuru organizēja viens no projekta partneriem – biedrība “Patvērums “Drošā māja””. Sanāksmes laikā tika diskutēts par projekta aktivitātēs (O1 un O2) sasniegtajiem rezultātiem. Tika apspriesti priekšlikumi par projektā plānoto mācību materiālu, kas palīdzēs apgūt prasmes, lai strādājot multikulturālā vidē tiktu novērsti dažādu kultūru riski (O3). Nākamā projekta aktivitāte ir metodoloģiskā materiāla izstrāde un pieaugušo izglītotāju mācību plāna izstrāde (O4).

Atklāšanas sanāksme

Projekta atklāšanas sanāksme notika 2018. gada 19.-20. novembrī Nikosijas pilsētā (Kipra). Atklāšanas sanāksmi organizēja viens no projekta partneriem – DIPA Solutions –Nikosijā. Partneri apsprieda projekta aktivitāšu ieviešanu. Turklāt viņi iepazīstināja ar pētījumu par kultūras riskiem multikulturālajās organizācijās savās valstīs. Pēc noklikšķināšanas uz saites ir pieejams pētījumu rezultāts – O1 salīdzinošā analīze.